Ugrás a főmenühözUgrás a tartalomraUgrás a lábléchez
4026 Debrecen, Kálvin tér 13.+36 (52) 418-160 href="mailto:uh!pont!zahnizsbabanitjov!kukac!anitjov">uh!pont!zahnizsbabanitjov!kukac!anitjov

Jogok és feltételek

Jogok és feltételek

Feltöltve 2017. január 10.

Felhasználói felhasználási feltételek


A jelen Internet Site (a továbbiakban: „Site”) böngészésével és használatával Ön vállalja, hogy az alábbi Felhasználói felhasználási feltételek Önre kötelező érvényűek (a továbbiakban: „Feltételek”). A Vojtina Bábszínház a Feltételeket időről időre módosíthatja, és Önt erről minden alkalommal értesíti.


Anyagok használata


Ön ezen a Site-on lévő bármely letölthető anyagot kinyomtathat, illetve harmadik féllel kinyomtattathat, feltéve, hogy a következő három feltétel teljesül: (I) az anyag kizárólag nem kereskedelmi és személyes célt szolgál; (II) semmilyen szerzői jogi vagy más tulajdonosi közlést nem távolítanak el az anyagból; (III) az anyagot semmilyen módon nem változtatják meg., kivéve a kifejezetten e célra biztosított felületet.
Szerzői jogok, védjegyek és más tulajdonosi jogok.
A jelen Site tartalma, beleértve többek között a védjegyeket, modelleket, logókat, szöveget, képeket, audio és video anyagokat, Vojtina Bábszínház tulajdonát képezik (a továbbiakban: „Vojtina Bábszínház tulajdonosi anyaga”), hacsak másként nem jelezzük.. Nem mutathatja be, nem reprodukálhatja, forgalmazhatja, módosíthatja, továbbíthatja, illetve másként nem használhatja fel a Vojtina Bábszínház tulajdonosi anyagát semmilyen módon semmilyen nyilvános vagy kereskedelmi célra a Vojtina Bábszínház előzetes kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül.


Engedély kizárása


A jelen Site-ról bizonyos anyagnak kizárólag nem kereskedelmi és személyes célra való letöltésére és kinyomtatására vonatkozó korlátozott engedély kivételével a jelen Site-on semmi nem biztosít sem burkoltan, kizárással, illetve másként semmilyen engedélyt illetve jogot bármely Vojtina Bábszínház tulajdonosi anyag felhasználására. A Vojtina Bábszínház tulajdonosi anyaga valamennyi aspektusával kapcsolatos valamennyi jog, jogcím és érdekeltség a Vojtina Bábszínház kizárólagos tulajdona marad.


Garanciák elhárítása


A jelen site-nak ön által való használata az ön kizárólagos kockázata. a jelen site-ot és annak tartalmát a „megtekintett állapotban” nyújtjuk, bárminemű - akár kifejezett, akár burkolt - garanciák nélkül, beleértve többek között az eladhatóságra, a harmadik felek jogainak meg nem sértésére és egy bizonyos célra való alkalmasságra vonatkozó burkolt garanciákat.


Kártalanítás


Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Vojtina Bábszínházat harmadik fél által benyújtott követeléssel illetve igénnyel, valamint minden azzal kapcsolatos kötelezettségekkel, kártérítésekkel, költségekkel és kiadásokkal szemben (beleértve többek között méltányos ügyvédi díjakat), amelyek a jelen Site Ön által való böngészéséből vagy használatából, az Ön által a jelen Site-ra továbbított tartalomból, más jogainak Ön által való megsértéséből, vagy a Feltételek Ön által való megszegéséből fakadnak, illetve azzal kapcsolatban merülnek fel.


Illetékesség

A Feltételekre Magyarország törvényei irányadók és azok szerint értelmezendők. Ön visszavonhatatlanul hozzájárul a Magyarországon található bíróságok illetékességéhez a Feltételekből vagy a jelen Site Ön által való böngészéséből illetve használatából fakadó, illetve azzal kapcsolatos bármely per tekintetében.
Kommunikációk a jelen Site-tal.
A jelen Site-ra Ön által akár e-mailen, elküldéssel, áttöltéssel, vagy másként továbbított bármely közlést vagy egyéb tartalmat nem bizalmasként és nem tulajdonosiként kezelünk. Tartalomnak a jelen Site-ra való továbbításával Ön nem biztosít jogot a Vojtina Bábszínház számára, hogy használja, reprodukálja, módosítsa, közzétegye, szerkessze, lefordítsa, terjessze, előadja és bemutassa az említett tartalmat önmagában és más munkák részeként bármely formában, médiában illetve technológiában, függetlenül attól, hogy azok jelenleg ismertek vagy ezután fejlesztik ki őket. Ön nem egyezik bele abba, hogy a Vojtina Bábszínház szabadon használjon bármely ötletet, koncepciót, know-how-t illetve technikákat, amelyeket az Ön által a jelen Site-ra továbbított bármely tartalom magában foglal, beleértve többek között termékek kifejlesztését, előállítását és értékesítését.
Ön vállalja, hogy nem továbbít erre a Site-ra semmilyen törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, botrányos, pornográf, vagy durva tartalmat, illetve bármely egyéb tartalmat, amely bármely törvényt sértő magatartást képezhetne illetve ösztönözhetne. A Vojtina Bábszínház és leányvállalatai teljes mértékben együttműködnek bármely törvényt végrehajtó hatósággal vagy bírósági végzéssel, amely a Vojtina Bábszínházat felkéri vagy utasítja bármely ilyen tartalmat továbbító egyén személyazonosságának felfedésére, az azonosításában való segítségre, illetve helyének meghatározására.
A Vojtina Bábszínház előzetesen nem ellenőrzi illetve nem kíséri figyelemmel a jelen Site-ra harmadik felek által továbbított tartalmat és nem felelősek bármely ilyen tartalom ellenőrzéséért és figyeléséért. Amennyiben értesítést kapnak, a Vojtina Bábszínház és leányvállalatai kivizsgálhatnak olyan állítást, miszerint a jelen Site-ra továbbított tartalom sérti a Feltételeket, és elhatározhatják, hogy a közlést eltávolítják a jelen Site-ról. A Vojtina Bábszínház azonban nem köteles harmadik felek által a Site-ra továbbított tartalom eltávolítására, és nem vállalnak felelősséget illetve kötelezettséget bármely ilyen tartalomból fakadóan vagy azzal kapcsolatban, beleértve többek között az abban foglalt bármely hibát, becsületsértést, rágalmazást, rágalmat, mulasztást, valótlanságot, trágárságot, pornográfiát, durvaságot, veszélyt, illetve pontatlanságot. A Vojtina Bábszínház nem vállal felelősséget illetve kötelezettséget semminemű perekért, vagy az Ön által, illetve Ön és bármely harmadik fél között a jelen Site-on belül vagy azon kívül továbbított tartalomért.


Titoktartási nyilatkozat


Az Ön adatainak titkossága fontos a Vojtina Bábszínház (a továbbiakban: " Vojtina Bábszínház ") számára. Ez a nyilatkozat Web Site-unk (a továbbiakban: a "Site") információgyűjtési és -terjesztési gyakorlatait írja le, beleértve az általunk gyűjtött információ fajtáit és azt, hogy hogyan használhatjuk fel ezeket az információkat. Összegezve: nem szerzünk semminemű azonosító információt (a továbbiakban: "személyes információ") Önről azon kívül, amelynek Ön a megadása mellett dönt, és nem adjuk el, nem adjuk bérbe, illetve másként nem tárunk fel semminemű, Ön által megadott személyes információt senkinek.


Személyes információ


Általánosságban Ön meglátogathatja Site-unkat anélkül, hogy megmondaná a nevét, vagy feltárna bármely olyan személyes információt, mint például az Ön címe, telefonszáma, vagy e-mail címe.
A Site bizonyos részein megkérhetjük nevének illetve más személyes információinak megadására, hogy elláthassuk Önt az Ön által kért információkkal, válaszoljunk az Ön által a Site-ra küldött visszajelzésre, illetve lehetővé tegyük az Ön számára valamely páyázatunkon való részvételt..
Jelentős törekvéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Ön által megadott személyes információ titkos maradjon. Nem adjuk el, nem adjuk bérbe, illetve másként nem tárjuk fel az Ön által nekünk a Site-on keresztül megadott személyes információt harmadik felek részére, hacsak azt a törvény elő nem írja, vagy jóhiszeműen úgy nem gondoljuk, hogy az ilyen cselekedet szükséges a meglévő törvényeknek való megfeleléshez, illetve a törvényt végrehajtó hivatalokkal való együttműködéshez, illetve törvényes eljárásokban.
Megoszthatunk névtelen összesített adatokat más társaságokkal, akikkel üzleti tevékenységet folytatunk, piackutatási célokból.


Automatikusan gyűjtött adatok


Amikor Ön meglátogatja Site-unkat, az Ön Internet böngészője automatikusan elküldi nekünk az Ön Internet Protokoll (a továbbiakban: "IP") címét és olyan információkat, mint az Ön által használt böngésző típusa, a nap és időpont, amikor Ön belépett a Site-unkra, valamint a Web site IP címe, amelyről Ön a Site-unkra csatlakozott. Ezeket az információkat az Ön Site-ra való belépésének lehetővé tételére, az Ön Site-tal kapcsolatos tapasztalatának feldolgozására, az Ön preferenciáihoz igazított tartalom bemutatására, valamint egyébként a Site igazgatása céljából használhatjuk fel.
Számos társasághoz hasonlóan információkat tárolhatunk az Ön számítógépén "cookie" formájában. A cookie meg tudja mondani nekünk, hogy Ön korábban meglátogatta-e már a Site-unkat és hogy milyen oldalakat nézett meg. Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek semminemű személyes információt Önről, nem adnak módot nekünk arra, hogy Önnel kapcsolatba lépjünk, illetve nem vonnak ki semminemű információt az Ön számítógépéből. A legtöbb Internet böngésző esetében Ön kitörölhet cookie-kat a merevlemez meghajtójából, blokkolhatja valamennyi cookie-t, illetve figyelmeztetést kaphat, mielőtt egy cookie-t az Ön számítógépén tárolnak. Kérjük olvassa el Internet böngészőjének utasításait illetve Súgóját a lehetőségek részleteivel kapcsolatban.


Kiszállás


A Vojtina Bábszínház nem küld kéretlen e-mailt ("SPAM" - elektronikus körlevél). Küldhetünk azonban Ön által kért információkat, vagy válaszolhatunk az Ön nekünk írt e-mail-jeire. Amennyiben Ön nem szeretne közvetlen közléseket kapni tőlünk, Ön kiszállhat ebből az információgyűjtéskor. Vagy ha később úgy dönt, hogy nevét törölteti címlistánkból, azt megteheti azzal, hogy egy e-mailt küld a szervezes@vojtinababszinhaz.hu címre és a tárgyhoz a "JEGYZÉS TÖRLÉSE" szavakat írja be.
Az Ön információinak módosítása és javítása
Amennyiben Ön bármilyen okból amiatt aggódik, hogy a Vojtina Bábszínház által fenntartott Önre vonatkozó személyes információ helytelen, kérjük forduljon hozzánk e-mail-ben szervezes@vojtinababszinhaz.hu címen, és mi annak megfelelően készséggel aktualizáljuk illetve töröljük az Ön személyes információit. Továbbra is megtarthatjuk az Önre vonatkozó információt az adatállományainkban technikai és törvényes követelmények, a biztonsággal kapcsolatos korlátozások, Site-unk integritása és működtetése, illetve viták rendezése céljából.


Kapcsolatok


Site-unk kapcsolatokat kínálhat más site-okhoz. Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy legyenek tisztában azzal, mikor hagyják el Site-unkat és olvassák el az általuk meglátogatott site-ok titoktartási és egyéb politikáját. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy nem vagyunk felelősek más társaságok politikájáért és gyakorlatáért.


Biztonság


A Vojtina Bábszínház intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az on-line látogatóinktól kapott valamennyi információ a lehető legbiztonságosabb legyen illetéktelen hozzáféréssel és felhasználással szemben. Valamennyi információt védenek biztonsági intézkedéseink, amelyeket időnként felülvizsgálunk és aktualizálunk. Felhívjuk szíves figyelmét azonban arra, hogy lehetséges, hogy mások elolvassák az Ön által az Interneten keresztül küldött üzeneteket, ezért ne küldjön e-mail-ben semmilyen olyan információt, amelyet szeretne titokban tartani.
Politikánk módosítása
A Vojtina Bábszínház a személyiségi jogok és érdekeltségek iránti erős elhivatottsággal közelíti meg az internetes kommunikációt. Az Internet fejlődésével a mi politikánk is folyamatosan változik és fejlődik. Ezért fenntartjuk annak jogát, hogy bármikor értesítéssel módosíthatjuk a jelen titoktartási politikát.


Kapcsolatfelvétel


Amennyiben Önnek bármilyen kérdése volna titoktartási nyilatkozatunkat, a jelen Site gyakorlatait, illetve bármely a Vojtina Bábszínház Site-tal kapcsolatos tapasztalatát illetően, kérjük keressen fel bennünket e-mail-ben a szervezes@vojtinababszinhaz.hu címen.
Csatlakozások más Site-okhoz.
Ez a Site csatlakozásokat tartalmaz harmadik felek Web site-jaihoz. Ezeket a csatlakozásokat kizárólag az Ön kényelme érdekében nyújtjuk. A Vojtina Bábszínház nem azonosul bármely ilyen harmadik fél Web site tartalmával, nem vizsgáltak meg bármely ilyen site-hoz kapcsolódó valamennyi anyagot és nem felelősek bármely ilyen site tartalmáért. Bármely ilyen harmadik fél site-jának az Ön általi elérése és megtekintése az Ön kockázata.


Általános


A Vojtina Bábszínház nem állítja, hogy a jelen Site tartalma helyes,. Amennyiben Ön Magyarországon kívül éri el a jelen Site-ot, Ön azt saját kockázatára teszi, és Ön felelős azért, hogy megfeleljen azon ország, illetve más terület törvényeinek, ahol Ön tartózkodik. Valamely konkrét termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Vojtina Bábszínház az ilyen termékeket és szolgáltatásokat valamennyi országban hozzáférhetővé kívánják tenni. Amennyiben a Feltételek bármely rendelkezését bármely illetékes bíróság érvénytelennek találná, úgy az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem befolyásolja a Feltételek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amely rendelkezések teljes hatályban és érvényben maradnak. A Feltételek egyetlen rendelkezéséről való lemondás sem tekintendő bármely ilyen rendelkezésről vagy bármely egyéb rendelkezésről való további, illetve folyamatos lemondásnak. 
 

Színháztermi előadás:2.000 Ft / fő
Játszószínházi foglalkozás:2.000 Ft / fő
Gyermek-előadásokra szóló bérlet:4.500 Ft / fő

Kedvezményes jegyár három vagy többfős családok részére:

Színháztermi előadás:1.700 Ft / fő
Játszószínházi foglalkozás:1.700 Ft / fő

Szeretne értesülni a legfrissebb
bábszínházi információkról?

Iratkozzon fel hírlevelünkre:

4026 Debrecen, Kálvin tér 13.+36 (52) 418-160vojtina@vojtinababszinhaz.hu