Ugrás a főmenühözUgrás a tartalomraUgrás a lábléchez
4026 Debrecen, Kálvin tér 13.+36 (52) 418-160 href="mailto:uh!pont!zahnizsbabanitjov!kukac!anitjov">uh!pont!zahnizsbabanitjov!kukac!anitjov

A Játszószínház Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek és csoportok társadalmi integrációt segítő művészeti programja

A Játszószínház Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekek és csoportok társadalmi integrációt segítő művészeti programja

Feltöltve 2016. február 4.


A Vojtina Bábszínház alkotóiként 2004 novemberétől kezdve következetesen törekszünk arra, hogy olyan gyerekeket is vendégül lássunk játszószínházi alkalmainkon, akik fejlődésükben eltérnek ép társaiktól.. A városban és megyében működő speciális intézmények részéről is megfogalmazódott az az igény, hogy gyermekeik részt vehessenek ezeken a tevékenységeken, együttléteken, akadálymentesen jöhessenek bábelőadásokra. SNI foglalkozásainkon a részvételt kedvezményes jeggyel támogatjuk, a kísérők pedig ingyen érkezhetnek hozzánk.
A megélt tapasztalatok megerősítettek bennünket abban, hogy a kamara-dramatikus, kamara-bábkészítő, táncoltató-rítusjáték foglalkozásaink alkalmasak színházi téren belül arra, hogy közvetlen, saját élményű, spontán módon is alakítható, egyéni és személyes kapcsolatokra épülő tevékenységrendszereket alakítsunk ki az SNI gyerekek számára. A játszószínház tere, mérete, esztétikai kialakítása teljességgel szolgálja a művészetekkel való találkozás élményét. A bábszínház pedig a bábjáték legteljesebb, művészi igényű eszköztárát adja a komplex foglalkozások átéléséhez.
Szemléletünk szerint mindhárom foglalkozástípus megélhető ép és SNI gyermekek, felnőttek számára egyaránt. Együttléteink alkalmával a következő területeken észleltünk fejlődést.


    A kamara-dramatikus foglalkozásaink fejlesztik:

 • a kapcsolatfelvétel különböző formáit,
 • a kommunikációs készséget,
 • a kifejező- és beszédkészséget,
 • a helyzetfelismerő és tájékozódó készséget,
 • a mesék és történetek tartalmi feldolgozását, és élményszerű átélését,
 • az érzelmek árnyalatainak felismerését, megélését,
 • az egymás elfogadásának képességét.

 

A kamara-bábkészítő foglalkozásaink fejlesztik:

 • a manipulációt,
 • a motoros koordinációt,
 • a látási-, hallási percepciót, a téri tájékozódást,
 • segítenek az érzékszervek finomításában,
 • az információk differenciált feldolgozásában,
 • a motivált tevékenység végzésében, a siker átélésében.

 

A táncoltató-rítusjáték foglalkozásaink fejlesztik:

 • a kis- és nagymozgásokat,
 • a zenei élmények befogadását,
 • a kontaktusteremtést,
 • a koordinációs készséget,
 • a téri tájékozódást,
 • a ritmikus finommozgások összehangoltságát,
 • a testi érintkezést, és az egymásra utaltságot.


Tapasztalataink azt mutatják, hogy a három tevékenység megfelelő arányú alkalmazása egy-egy fogyatékkal élő gyermekcsoport esetében komplex személyiségfejlesztő hatású.
Úgy gondoljuk, hogy a speciális intézményen kívüli élmény és tapasztalatszerzés az egyik legfontosabb, amit bábszínházunk nyújthat. Továbbá teret enged ép gyermekekkel való kapcsolatfelvételre, más, számukra ismeretlen személyekkel való találkozásokra. A bábjáték eszközeit felhasználva kialakíthatja a mássággal szembeni toleranciát. A bábjáték komplexitását tekintve művészi eszközökkel tudja erősíteni a sérült gyermekek ép funkcióit.
Az SNI gyermekek szegregált intézményekből való kimozdítása mintát adhat az oktatás-nevelés más területeinek is.
Célunk továbbá a monoton hétköznapi tevékenységek színesebbé tétele és a kompenzáló funkciók hatékony fejlesztése.
A munkába bevont szakemberek – pszichológus, gyógypedagógus, pszichiáter, konduktor, korai fejlesztő szakember, logopédus – rendszeres eszmecseréje segít bennünket abban, hogy a sérülésspecifikus sajátosságokat és az egy-egy gyerek csoportnál fejlesztendő területeket közösen feltárjuk, célirányos és hatékony programokat dolgozzunk ki. Éppen ezért a kísérők segítségével és engedélyével minden foglalkozásunkról pontos dokumentációt készítünk. Ez tartalmazza a gyermekek nevét, sérülésspecifikumát, életkorát, kísérő szakemberek nevét és munkakörét, az intézmény részéről a kapcsolattartó szakember nevét és telefonszámát.

A sajátos nevelési igényű gyermekeknek és fiataloknak indított játszószínházi foglalkozások programvezetője: Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház igazgatóhelyettese és a játszószínházi foglalkozások művészeti vezetője.

 

AKTUÁLIS ADATOK 2004 SZEPTEMBERÉTŐL 2015 JÚNIUSÁIG
 

A SÉRÜLÉS SOK SPECIFIKUMÁVAL TALÁLKOZTUNK ALKALMAINKON


SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAM


ALKOTÓK/FOGLALKOZÁSVEZETŐK/BÁBSZÍNÉSZEK, AKIK EDDIGI MUNKÁNK SORÁN RÉSZT VETTEK A JÁTÉKOKBAN


GYÖNGYKAGYLÓ


 

2014 - 2015 ÉVAD

2013 - 2014 ÉVAD

2012 - 2013 ÉVAD

2011 - 2012 ÉVAD

2010 - 2011 ÉVAD

2009 - 2010 ÉVAD

2008 - 2009 ÉVAD

2007 - 2008 ÉVAD

2006 - 2007 ÉVAD

2005 - 2006 ÉVAD

2004 - 2005 ÉVAD

 

Színháztermi előadás:2.000 Ft / fő
Játszószínházi foglalkozás:2.000 Ft / fő
Gyermek-előadásokra szóló bérlet:4.500 Ft / fő

Kedvezményes jegyár három vagy többfős családok részére:

Színháztermi előadás:1.700 Ft / fő
Játszószínházi foglalkozás:1.700 Ft / fő

Szeretne értesülni a legfrissebb
bábszínházi információkról?

Iratkozzon fel hírlevelünkre:

4026 Debrecen, Kálvin tér 13.+36 (52) 418-160vojtina@vojtinababszinhaz.hu